• Naujojo Darbo kodekso apžvalga: esminių pokyčių palyginimo principu. Kaip dėl to keisis įmonių darbo užmokesčio apskaita?
 • Naujos įmonių prievolės dėl darbo užmokesčio sistemos aprašymo ir kitų rašytinių pranešimų darbuotojams. Lokaliniai įmonės teisės aktai, susiję su darbo santykių ūkinių operacijų apskaita;
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai po naujos redakcijos Darbo kodekso įsigaliojimo: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas;
 • Darbo laiko apskaita: naujos įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija;
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys nuo 2017-01-01. Priedų, priemokų, premijų apskaita;
 • Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka 2017 m.;
 • Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
 • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir teismų rekomendacijos. Darbo komandiruotėje apskaitos pasikeitimai nuo 2017-01-01;
 • Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai nuo 2017-01-01;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai;
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai nuo 2017-01-01, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2017 m.;
 • Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl sandorių su fiziniais asmenimis / darbuotojais.