Darbo apmokėjimo reforma|mokymai mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis | seminarai visoje Lietuvoje

Vieta

Visoje Lietuvoje

Pranešėja

Natalja Kobzevienė

Trukmė

6 akad. val.

Kaina

95 €

Seminaro programa

Temos

Patobulintas mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis - kas keisis nuo rugsėjo 1 d.?

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalios patobulintas etatinio darbo užmokesčio modelis. Mokyklos turės laisvės keisti ir pačios prisitaikyti modelį, laikydamosi teisės aktais nustatytų ribų.

Kokie esminiai naujo etato sandaros pasikeitimai, kaip bus diferencijuojamos valandos, skirtos vadovauti klasei, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti, kokios nustatytos skirtingų darbo laiko režimų sąlygos, aptarsime seminaro metu.

Taip pat bus aptariami nuo 2019-01-01 pasikeitę GPM ir „Sodros“ tarifai bei apmokestinimo principai, įsigalioję nauji pakeitimai dėl pedagogų darbo apmokėjimo ir kokie pakeitimai turi būti atlikti darbo apmokėjimo sistemoje. Bus atkreiptas dėmesys į pensijų kaupimo pasirinkimo įtaką darbo užmokesčio apmokestinimui.

Temos:

 • LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. priimtų įsakymų apžvalga:
  • Aprašas dėl mokytojų veiklų bendruomenei;
  • Dėl mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko sandaros.
 • Mokytojų etatinio apmokėjimo modelis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.:
  • Etato sandara ir struktūra;
  • Veiklos mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui;
  • Darbo laiko grafiko sudarymo nuostatos;
  • Mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų apmokėjimas. Mokytojų etatinis apmokėjimas;
  • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas ir perskaičiavimas pagal darbuotojų grupes:
  • Pedagogams;
  • Socialiniams darbuotojams.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių keitimas nuo 2019-01-01:
  • Darbo grafikų sudarymas ir keitimas;
  • Darbo laiko apskaita;
  • Darbo laiko režimų taikymas.
 • Darbo apmokėjimo tvarkos keitimas nuo 2019-01-01:
  • NPD formulės pakeitimai; GPM tarifai;
  • „Sodros“ lengvatų taikymo ypatumai;
  • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas;
  • Suminės darbo laiko apskaitos įtaka darbo užmokesčio apskaitai;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Vienos valandos įkainio nustatymas;
  • Apmokėjimas už pavadavimą, pavadavimo dokumentacija.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio:
  • Pagal vykdomuosius raštus;
  • Darbdavio sprendimu;
  • Pagal darbuotojų prašymus.
 • Atostogų dienų kaupimas, atostoginių apskaita.
 • Kūrybinės atostogos.
 • Dienpinigių apmokestinimas.
 • Pensijų kaupimo pasirinkimo įtaka darbo užmokesčio apmokestinimo apskaitai:
  • Kai nekaupiama;
  • Kai kaupiama minimaliai;
  • Kai kaupiama maksimaliai.

Dėmesio: programa gali būti papildyta pagal Jūsų užduodamus klausimus.

Registracija

Pertrauka

Pietūs

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram
ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 85 Eur (su pietumis).

Registruotis »

Pranešėja / plačiau apie seminaro pranešėją

Natalja Kobzevienė – lektorė, teikianti praktines konsultacijas įstaigoms ir sprendžianti konkrečias situacijas darbo vietoje. Vien 2017 m. lektorės vedamuose darbo užmokesčio mokymuose dalyvavo virš 800 švietimo įstaigų atstovų. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Net 90 proc. mokymų dalyvių Natalją Kobzevienę vertina 9 balais iš 10.  

ATSILIEPIMAI APIE LEKTORĘ N. KOBZEVIENĘ

4
5
3
2

Registracija

MIESTAI IR DATOS

Įprasta kaina 95 €
Specialus pasiūlymas!  Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 85 € (su pietumis).

 

Vilnius                          06.11
Alytus                           06.12
Marijampolė              06.13
Kaišiadorys                06.14
Kaunas                         06.17
Klaipėda                      06.18
Plungė                          06.19
Šiauliai                         06.20
Ukmergė                      06.25
Rokiškis                        06.26
Vilnius                           07.11
Kaunas                          07.15
Panevėžys                    07.16
Vilnius                          08.26
Kaunas                         08.27
Klaipėda                       08.28
Šiauliai                          08.29
Vilnius                           09.04