Seminaro vieta

Net 8-iuose Lietuvos miestuose

Seminaro lektorė

Jurgita Navikienė

Seminaro trukmė

6 akad. val.

Seminaro kaina

nuo 100 € + PVM

Seminaro programa

Jurgita Navikienė

Darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas nuo 2018-01-01

 • Mokesčių pertvarka skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2018 m. sausio 1 d.:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
   • GPM tarifų taikymo naujovės ir mokesčių kreditas;
   • Neapmokestinamosios pajamos;
   • NPD formulės ir PNPD pakeitimai;
   • Individualios veiklos apmokestinimo pakeitimai;
   • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas.
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
   • Pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės;
   • Lengvatų taikymo ypatumai;
   • Tarifų taikymo pakeitimai.
 • Mokesčių įstatymų pakeitimai, keičiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą, apmokestinimą ir apskaitą nuo 2018-01-01;
 • Minimaliosios mėnesinės algos pakeitimas nuo 2018-01-01: įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui ir dokumentacijai;
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas, darbo užmokesčio sąlygos darbo tvarkos taisyklėse ir kiti rašytiniai pranešimai darbuotojams;
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija;
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
 • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas, teismų praktika ir VDI rekomendacijos;
 • Darbo komandiruotėje apskaita ir apmokestinimas 2018 m.;
 • Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai 2018 m.;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai;
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai 2018 m.: darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
 • Pasyvaus ir aktyvaus budėjimo laiko apskaita ir apmokėjimas;
 • Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka 2018 m.;
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita;
 • Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.;
 • Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl sandorių su fiziniais asmenimis / darbuotojais;
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas nustatant darbo užmokesčio mokėjimą.

Registracija

Pertraukos

KIEKVIENAS MOKYMŲ DALYVIS GAUNA MOKYMŲ MEDŽIAGĄ IR EL. DALYVIO PAŽYMĖJIMĄ!

Pranešėjas / plačiau apie seminaro pranešėją

Plačiau apie pranešėją

ATSILIEPIMAI APIE AUDITORĘ J. NAVIKIENĘ

4.1
3.1
2.1
1

Mokymų kaina

DATOS IR MIESTAI

100 € + PVM
110 € + PVM (su pietumis)

Šiauliuose             01.23
Kaune                     01.24
Panevėžyje           01.25
Vilniuje                  01.30
Marijampolėje     01.31
Alytuje                    02.01
Mažeikiuose         02.06
Klaipėdoje             02.07